Algemene voorwaarden

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

INSCHRIJVEN
– Het inschrijfgeld wordt via een iDEAL-betaling voldaan;
– Een inschrijving is definitief, na inschrijving door betaling van het inschrijfgeld is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Indien het evenement wordt afgelast of stilgelegd, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

DEELNAME
– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen;
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Respecteer de natuur op de route en verontreinig de route niet;
– Hou je aan de verkeersregels en volg de aanwijzingen van de begeleiders op;
– Beeldmateriaal van het evenement kan gebruikt worden voor publicatie.

AFGELASTING
– De organisatie behoudt zich het recht voor de route, starttijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van calamiteiten of anderszins;
– Indien het evenement wordt afgelast, zal er een nieuwe datum worden vastgesteld;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

Organisatie Winter Wandeltocht
Stichting Spotlights

www.stichtingspotlights.nl
info@stichtingspotlights.nl