Wil je de leerlingen van je school laten deelnemen aan Jim Fryske Stim & Jim Fryske Hân, vul dan het formulier in.